Đặt câu hỏi cho ban quản trị thư viện


(*)Câu hỏi :
 
(*)Email:  
 
Sách xem nhiều
Tác giả:
NXB: Churchill Livingstone, Inc.
Số lượt xem: 3122405
Tác giả: Jonathan Cohen
NXB: Mosby
Số lượt xem: 3119314
Tác giả: David A. Warrell
NXB: Oxford Press
Số lượt xem: 4254934
 
Sách tải nhiều
Tác giả: PGS.TS.Trần Thúy Hạnh
NXB:
Lượt tải: 13
Tác giả: BVBM, Khoa HSTC-BVBM
NXB: NXB Y học
Lượt tải: 37
 
Sách photo nhiều
 
Sách nước ngoài
Tác giả: Joseph A. Sisson, M.D.
NXB: J.B.Lippincott Company
Ngôn ngữ: eng
Tác giả: Gary D. Friedman
NXB: Mc Graw-Hill Copanies
Ngôn ngữ: eng
Tác giả: A. Patel F.Honnart
NXB: Masson
Ngôn ngữ: eng
 
 
Tư vấn - 0989 966 260

CN. Lan - 0932572888

 
Thống kê truy cập

Bạn là người truy cập thứ : 36438332

Tổng số người online cùng bạn : 723