Sách nước ngoài
Tác giả : Joseph S. Alpert
NXB : Lippincott Williams & Wilkins
Ngôn ngữ : ang
Tác giả : Department of medicine Washington University
NXB : Lippincott Williams & Wilkins
Ngôn ngữ : ang
Tác giả : Kario Kazuomi
NXB : John Wiley and Sons
Ngôn ngữ : ang
Tác giả : Andrew B.Peitzman, Michael Rhodes, C.William Schwa
NXB : Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Klwer bus
Ngôn ngữ : eng
Tác giả : John C Pickup,Gareth Williams
NXB : Blackwell
Ngôn ngữ : enm
Tác giả : Kanel and Korula
NXB : W.B. Saunders Company
Ngôn ngữ : eng
Tác giả : Ministry of Health
NXB : Hanoi Printing Joint Stock Company
Ngôn ngữ : eng
Tác giả : Ministry of Health
NXB : Hanoi Printing Joint Stock Company
Ngôn ngữ : eng
Tác giả : Ministry of Health
NXB : Hanoi Printing Joint Stock Company
Ngôn ngữ : eng
Tác giả : Bệnh viện Bỏng Quốc gia
NXB : NXB Nông nghiệp
Ngôn ngữ : eng
Tác giả : Bệnh viện Bỏng Quốc gia
NXB : NXB Nông nghiệp
Ngôn ngữ : eng
Tác giả : Isaknow Kollef
NXB : Lippincott Williams & Wilkins
Ngôn ngữ : ang
Tác giả : TS. Đồng Văn Thành
NXB : Bệnh viện Bạch Mai
Ngôn ngữ : aar
Tác giả : Bệnh viện Bạch Mai
NXB :
Ngôn ngữ : eng
Tác giả :
NXB :
Ngôn ngữ : eng
Tác giả :
NXB :
Ngôn ngữ : eng
Tác giả :
NXB :
Ngôn ngữ : eng
Tác giả :
NXB :
Ngôn ngữ : eng
<%$ Resources:LocalString, Result %> 1 - 20 <%$ Resources:LocalString, between %> 200
   <%$ Resources:LocalString, First %> « <%$ Resources:LocalString, Back %>  <%$ Resources:LocalString, Pages %> :1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 <%$ Resources:LocalString, Next %> »  Cuối cùng
Sách xem nhiều
Tác giả:
NXB: Churchill Livingstone, Inc.
Số lượt xem: 3440534
Tác giả: Jonathan Cohen
NXB: Mosby
Số lượt xem: 3405281
Tác giả: David A. Warrell
NXB: Oxford Press
Số lượt xem: 4625982
 
Sách tải nhiều
Tác giả: BVBM, Khoa HSTC-BVBM
NXB: NXB Y học
Lượt tải: 37
Tác giả: PGS.TS.Trần Thúy Hạnh
NXB:
Lượt tải: 13
 
Sách photo nhiều
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng
NXB: Tác giả tặng
Lượt photo: 6
 
Sách nước ngoài
Tác giả: Barry M. Brenner
NXB: Churchill Livingstone
Ngôn ngữ: eng
Tác giả: Whaley & Wong
NXB: Mosby -Year Book, Incorporated
Ngôn ngữ: eng
 
 
Tư vấn - 0989 966 260

CN. Lan - 0932572888

 
Thống kê truy cập

Bạn là người truy cập thứ : 40363376

Tổng số người online cùng bạn : 9648