Số liệu thống kê
  • Số lượng độc giả: 1135
  • Số lượng thẻ cấp: 775
  • Số lượng đầu sách: 8
  • Số lượng cuốn sách: 2710
  • Luận văn: 0
  • Tài liệu điện tử: 212
  • Số tệp tài nguyên: 210
Thống kê truy cập
  • Bạn là người truy cập thứ: 8545714
  • Số người truy cập cùng bạn: 6667
 
 
Sách xem nhiều
Tác giả:
NXB: Churchill Livingstone, Inc.
Số lượt xem: 512029
Tác giả: David A. Warrell
NXB: Oxford Press
Số lượt xem: 867849
Tác giả: Jonathan Cohen
NXB: Mosby
Số lượt xem: 643164
 
Sách tải nhiều
Tác giả: BVBM, Khoa HSTC-BVBM
NXB: NXB Y học
Lượt tải: 37
Tác giả: Bộ y tế- Bệnh viện Bạch mai)
NXB: 2011
Lượt tải: 12
 
Sách photo nhiều
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng
NXB: Tác giả tặng
Lượt photo: 6
 
Sách nước ngoài
Tác giả: George, Light, Matthay,...
NXB: Lippincott Williams & Wilkins
Ngôn ngữ: eng
Tác giả: Terry C. Hicks (Editor) , David Beck (Editor) , Frank G. Opelka (Editor) , Alan E. Timmcke (Editor)
NXB: Williams & Wilkins
Ngôn ngữ: eng
Tác giả: Rakel
NXB: W.B.Saunders Company
Ngôn ngữ: eng
 
 
Tư vấn - 0989 966 260

CN. Lan - 0989966260

 
Thống kê truy cập

Bạn là người truy cập thứ : 8545714

Tổng số người online cùng bạn : 6667