Số liệu thống kê
  • Số lượng độc giả: 1218
  • Số lượng thẻ cấp: 838
  • Số lượng đầu sách: 8
  • Số lượng cuốn sách: 2710
  • Luận văn: 0
  • Tài liệu điện tử: 212
  • Số tệp tài nguyên: 210
Thống kê truy cập
  • Bạn là người truy cập thứ: 12446866
  • Số người truy cập cùng bạn: 1262
 
 
Sách xem nhiều
Tác giả:
NXB: Churchill Livingstone, Inc.
Số lượt xem: 792602
Tác giả: David A. Warrell
NXB: Oxford Press
Số lượt xem: 1294204
Tác giả: Jonathan Cohen
NXB: Mosby
Số lượt xem: 971364
 
Sách tải nhiều
Tác giả: BVBM, Khoa HSTC-BVBM
NXB: NXB Y học
Lượt tải: 37
Tác giả: Bộ y tế- Bệnh viện Bạch mai)
NXB: 2011
Lượt tải: 13
 
Sách photo nhiều
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng
NXB: Tác giả tặng
Lượt photo: 6
 
Sách nước ngoài
Tác giả: Panayotis P. Kelalis, Lowell R. King, A. Barry Belman
NXB: W.B.Saunders Company
Ngôn ngữ: eng
Tác giả: F. Arcadio
NXB: Masson
Ngôn ngữ: eng
Tác giả: Richard S. Snell
NXB: Lippincott Williams & Wilkins
Ngôn ngữ: eng
 
 
Tư vấn - 0989 966 260

CN. Lan - 0989966260

 
Thống kê truy cập

Bạn là người truy cập thứ : 12446866

Tổng số người online cùng bạn : 1262