Số liệu thống kê
  • Số lượng độc giả: 351
  • Số lượng thẻ cấp: 274
  • Số lượng đầu sách: 8
  • Số lượng cuốn sách: 2634
  • Luận văn: 2
  • Tài liệu điện tử: 208
  • Số tệp tài nguyên: 207
Thống kê truy cập
  • Bạn là người truy cập thứ: 477260
  • Số người truy cập cùng bạn: 920
 
 
Sách xem nhiều
Tác giả: Edmund H. Duthie
NXB: W B Saunders
Số lượt xem: 13685
Tác giả: Deborah Pavan-Langston
NXB:
Số lượt xem: 9189
Tác giả: David M
NXB:
Số lượt xem: 9102
 
Sách tải nhiều
Tác giả: BVBM, Khoa HSTC-BVBM
NXB: NXB Y học
Lượt tải: 17
Tác giả: PGS.TS.Trần Thúy Hạnh
NXB:
Lượt tải: 9
 
Sách photo nhiều
Tác giả: BVBM, Khoa HSTC-BVBM
NXB: NXB Y học
Lượt photo: 1
Tác giả: Frederic J. Kottke, Justus F. Lehmann, G. Keith Stillwell
NXB: America
Lượt photo: 1
 
Sách nước ngoài
Tác giả: P. Vanchet
NXB: Paris
Ngôn ngữ: eng
Tác giả: Ernest B, Haward
NXB: America
Ngôn ngữ: eng
Tác giả: Volpe
NXB: America
Ngôn ngữ: eng
 
 
Tư vấn - (84-4) 3868 6391

Tư vấn 1 - 868 6391

 
Thống kê truy cập

Bạn là người truy cập thứ : 477260

Tổng số người online cùng bạn : 920