Số liệu thống kê
  • Số lượng độc giả: 1266
  • Số lượng thẻ cấp: 875
  • Số lượng đầu sách: 8
  • Số lượng cuốn sách: 2710
  • Luận văn: 0
  • Tài liệu điện tử: 212
  • Số tệp tài nguyên: 210
Thống kê truy cập
  • Bạn là người truy cập thứ: 13722605
  • Số người truy cập cùng bạn: 6014
 
 
Sách xem nhiều
Tác giả:
NXB: Churchill Livingstone, Inc.
Số lượt xem: 906232
Tác giả: Jonathan Cohen
NXB: Mosby
Số lượt xem: 1090262
Tác giả: David A. Warrell
NXB: Oxford Press
Số lượt xem: 1466324
 
Sách tải nhiều
Tác giả: Bộ y tế- Bệnh viện Bạch mai)
NXB: 2011
Lượt tải: 13
Tác giả: BVBM, Khoa HSTC-BVBM
NXB: NXB Y học
Lượt tải: 37
 
Sách photo nhiều
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng
NXB: Tác giả tặng
Lượt photo: 6
 
Sách nước ngoài
Tác giả: Critchley
NXB: Macdonal
Ngôn ngữ: eng
Tác giả: Joyce Takano Stone , Sally Salisbury , Jean Wyman
NXB: W.B.Saunders Company
Ngôn ngữ: eng
Tác giả: Shelley Mishoe , Melvin A. Welch
NXB: Mc Graw-Hill Medical Publishing
Ngôn ngữ: eng
 
 
Tư vấn - 0989 966 260

CN. Lan - 0932572888

 
Thống kê truy cập

Bạn là người truy cập thứ : 13722605

Tổng số người online cùng bạn : 6014