Số liệu thống kê
  • Số lượng độc giả: 1388
  • Số lượng thẻ cấp: 968
  • Số lượng đầu sách: 8
  • Số lượng cuốn sách: 2852
  • Luận văn: 0
  • Tài liệu điện tử: 212
  • Số tệp tài nguyên: 210
Thống kê truy cập
  • Bạn là người truy cập thứ: 19466035
  • Số người truy cập cùng bạn: 3437
 
 
Sách xem nhiều
Tác giả:
NXB: Churchill Livingstone, Inc.
Số lượt xem: 1458666
Tác giả: Jonathan Cohen
NXB: Mosby
Số lượt xem: 1636408
Tác giả: David A. Warrell
NXB: Oxford Press
Số lượt xem: 2324473
 
Sách tải nhiều
Tác giả: PGS.TS.Trần Thúy Hạnh
NXB:
Lượt tải: 13
Tác giả: BVBM, Khoa HSTC-BVBM
NXB: NXB Y học
Lượt tải: 37
 
Sách photo nhiều
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng
NXB: Tác giả tặng
Lượt photo: 6
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng
NXB: Tác giả tặng
Lượt photo: 6
 
Sách nước ngoài
Tác giả: G.Dorner
NXB: Expansion scientifique Francaise
Ngôn ngữ: eng
Tác giả: Hellman
NXB: Meredith Corporation
Ngôn ngữ: eng
Tác giả: Selfridge- Thomas
NXB: W.B.Saunders Company
Ngôn ngữ: eng
 
 
Tư vấn - 0989 966 260

CN. Lan - 0932572888

 
Thống kê truy cập

Bạn là người truy cập thứ : 19466035

Tổng số người online cùng bạn : 3437