Số liệu thống kê
  • Số lượng độc giả: 861
  • Số lượng thẻ cấp: 598
  • Số lượng đầu sách: 8
  • Số lượng cuốn sách: 2711
  • Luận văn: 2
  • Tài liệu điện tử: 212
  • Số tệp tài nguyên: 210
Thống kê truy cập
  • Bạn là người truy cập thứ: 2144692
  • Số người truy cập cùng bạn: 219
 
 
Sách xem nhiều
Tác giả:
NXB: Churchill Livingstone, Inc.
Số lượt xem: 94814
Tác giả: Jonathan Cohen
NXB: Mosby
Số lượt xem: 109358
Tác giả: David A. Warrell
NXB: Oxford Press
Số lượt xem: 151114
 
Sách tải nhiều
Tác giả: PGS.TS.Trần Thúy Hạnh
NXB:
Lượt tải: 12
Tác giả: BVBM, Khoa HSTC-BVBM
NXB: NXB Y học
Lượt tải: 37
 
 
Sách nước ngoài
Tác giả: Bernard M. Jaffe, M.D
NXB: Accademic Press
Ngôn ngữ: eng
Tác giả: Conn
NXB: W.B.Saunders Company
Ngôn ngữ: eng
Tác giả: Herbert Tabor
NXB: Accademic Press
Ngôn ngữ: eng
 
 
Tư vấn - 0989 966 260

CN. Lan - 0989966260

 
Thống kê truy cập

Bạn là người truy cập thứ : 2144692

Tổng số người online cùng bạn : 219