Số liệu thống kê
  • Số lượng độc giả: 289
  • Số lượng thẻ cấp: 223
  • Số lượng đầu sách: 8
  • Số lượng cuốn sách: 2634
  • Luận văn: 2
  • Tài liệu điện tử: 208
  • Số tệp tài nguyên: 207
Thống kê truy cập
  • Bạn là người truy cập thứ: 396885
  • Số người truy cập cùng bạn: 127
 
 
Sách xem nhiều
Tác giả: Edmund H. Duthie
NXB: W B Saunders
Số lượt xem: 11219
Tác giả: Deborah Pavan-Langston
NXB:
Số lượt xem: 7473
Tác giả: David M
NXB:
Số lượt xem: 6971
 
Sách tải nhiều
Tác giả: BVBM, Khoa HSTC-BVBM
NXB: NXB Y học
Lượt tải: 11
Tác giả: PGS.TS.Trần Thúy Hạnh
NXB:
Lượt tải: 3
 
Sách photo nhiều
Tác giả: BVBM, Khoa HSTC-BVBM
NXB: NXB Y học
Lượt photo: 1
Tác giả: Frederic J. Kottke, Justus F. Lehmann, G. Keith Stillwell
NXB: America
Lượt photo: 1
 
Sách nước ngoài
Tác giả: Denise Tiran (Editor), Sue Mack
NXB: China
Ngôn ngữ: eng
Tác giả: D. Jeffs
NXB: America
Ngôn ngữ: eng
Tác giả: Paul Cozby
NXB: America
Ngôn ngữ: eng
 
 
Tư vấn - (84-4) 3868 6391

Tư vấn 1 - 868 6391

 
Thống kê truy cập

Bạn là người truy cập thứ : 396885

Tổng số người online cùng bạn : 127