Số liệu thống kê
  • Số lượng độc giả: 1575
  • Số lượng thẻ cấp: 1120
  • Số lượng đầu sách: 8
  • Số lượng cuốn sách: 2852
  • Luận văn: 0
  • Tài liệu điện tử: 212
  • Số tệp tài nguyên: 210
Thống kê truy cập
  • Bạn là người truy cập thứ: 28064249
  • Số người truy cập cùng bạn: 360
 
 
Sách xem nhiều
Tác giả:
NXB: Churchill Livingstone, Inc.
Số lượt xem: 2311289
Tác giả: Jonathan Cohen
NXB: Mosby
Số lượt xem: 2441843
Tác giả: David A. Warrell
NXB: Oxford Press
Số lượt xem: 3389513
 
Sách tải nhiều
Tác giả: BVBM, Khoa HSTC-BVBM
NXB: NXB Y học
Lượt tải: 37
Tác giả: PGS.TS.Trần Thúy Hạnh
NXB:
Lượt tải: 13
 
Sách photo nhiều
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng
NXB: Tác giả tặng
Lượt photo: 6
 
Sách nước ngoài
Tác giả: Kenneth Arndt , Kathryn Bowers
NXB: Lippincott Williams & Wilkins
Ngôn ngữ: eng
Tác giả: Helen Hamilton
NXB: Nursing Skillbooks
Ngôn ngữ: eng
Tác giả: Lawrence Grossman
NXB: Accademic Press
Ngôn ngữ: eng
 
 
Tư vấn - 0989 966 260

CN. Lan - 0932572888

 
Thống kê truy cập

Bạn là người truy cập thứ : 28064249

Tổng số người online cùng bạn : 360