Sách xem nhiều
Tác giả:
NXB: Churchill Livingstone, Inc.
Số lượt xem: 3122407
Tác giả: Jonathan Cohen
NXB: Mosby
Số lượt xem: 3119317
Tác giả: David A. Warrell
NXB: Oxford Press
Số lượt xem: 4254939
 
Sách tải nhiều
Tác giả: PGS.TS.Trần Thúy Hạnh
NXB:
Lượt tải: 13
Tác giả: BVBM, Khoa HSTC-BVBM
NXB: NXB Y học
Lượt tải: 37
 
Sách photo nhiều
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng
NXB: Tác giả tặng
Lượt photo: 6
 
Sách nước ngoài
Tác giả: Leahy, Kizilay
NXB: W.B.Saunders Company
Ngôn ngữ: eng
Tác giả: Steven Schachter , Donald Schomer
NXB: Academic Press
Ngôn ngữ: eng
Tác giả: Keeffe, Green, Koff,...
NXB: American Gastroenterological Association
Ngôn ngữ: eng
 
 
Tư vấn - 0989 966 260

CN. Lan - 0932572888

 
Thống kê truy cập

Bạn là người truy cập thứ : 36438389

Tổng số người online cùng bạn : 738