Sách xem nhiều
Tác giả:
NXB: Churchill Livingstone, Inc.
Số lượt xem: 2850462
Tác giả: Jonathan Cohen
NXB: Mosby
Số lượt xem: 2880542
Tác giả: David A. Warrell
NXB: Oxford Press
Số lượt xem: 3936681
 
Sách tải nhiều
Tác giả: PGS.TS.Trần Thúy Hạnh
NXB:
Lượt tải: 13
Tác giả: BVBM, Khoa HSTC-BVBM
NXB: NXB Y học
Lượt tải: 37
 
Sách photo nhiều
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng
NXB: Tác giả tặng
Lượt photo: 6
 
Sách nước ngoài
Tác giả: PGS.TS.Trần Thúy Hạnh
NXB:
Ngôn ngữ: eng
Tác giả: Myrna LaFleur Brooks
NXB: Elsevier mosby
Ngôn ngữ: eng
Tác giả: Tadataka Yamada (Editor), Laine, Yamada, David H. Alpers,
NXB: Lippincott Williams & Wilkins
Ngôn ngữ: eng
 
 
Tư vấn - 0989 966 260

CN. Lan - 0932572888

 
Thống kê truy cập

Bạn là người truy cập thứ : 33516402

Tổng số người online cùng bạn : 3663