HOFFMAN - HEMATOLOGY- BASIC PRI

HOFFMAN - HEMATOLOGY- BASIC PRI.pdf

Tags:
Chia sẻ: | Ngày:06/03/2014 | Giá tiền:390 (Ngàn đồng) | Lượt xem:3569077 | Download:0

Mô tả :

MFN4110
Nhan đềHOFFMAN - HEMATOLOGY- BASIC PRI
Chủ đềChuyên khoa T.Anh, T.Pháp
Mô tảHOFFMAN - HEMATOLOGY- BASIC PRI.pdf
NXBChurchill Livingstone, Inc.
Ngày xuất bản2000
Mô tả vật lýpdf
NguồnUSA
Ngôn ngữeng
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Created: 28/01/2020 12:08:13 CH-->
<searchRetrieveResponse xmlns="http://www.loc.gov/zing/srw/" xmlns:oclcterms="http://purl.org/oclc/terms/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:diag="http://www.loc.gov/zing/srw/diagnostic/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <numberOfRecords>1</numberOfRecords>
 <records>
  <record>
   <recordSchema>info:srw/schema/1/dc</recordSchema>
   <recordPacking>xml</recordPacking>
   <recordData>
    <oclcdcs>
     <dc:title>HOFFMAN - HEMATOLOGY- BASIC PRI</dc:title>
     <dc:subject>Chuyên khoa T.Anh, T.Pháp</dc:subject>
     <dc:description>HOFFMAN - HEMATOLOGY- BASIC PRI.pdf</dc:description>
     <dc:publisher>Churchill Livingstone, Inc.</dc:publisher>
     <dc:date>2000</dc:date>
     <dc:format>pdf</dc:format>
     <dc:resource>USA</dc:resource>
     <dc:language>eng</dc:language>
     <oclcterms:recordCreationDate xsi:type="http://purl.org/oclc/terms/marc008date">20128</oclcterms:recordCreationDate>
    </oclcdcs>
   </recordData>
  </record>
 </records>
</searchRetrieveResponse>
OWN - NLM
STAT- PubMed-not-MEDLINE
TI - HOFFMAN - HEMATOLOGY- BASIC PRI
MH - Chuyên khoa T.Anh, T.Pháp
AB - HOFFMAN - HEMATOLOGY- BASIC PRI.pdf
TA - Churchill Livingstone, Inc.
EDAT- 2000
PG - pdf
TT - USA
LA - eng
Chọn định dạng xuất
 
Tệp tin: HOFFMAN - HEMATOLOGY- BASIC PRI.pdf


Share |
390 (Ngàn đồng) download
Các file liên quan khác
 
 
Tài liệu cùng nguời chia sẻ
 
Sách xem nhiều
Tác giả:
NXB: Churchill Livingstone, Inc.
Số lượt xem: 3459430
Tác giả: Jonathan Cohen
NXB: Mosby
Số lượt xem: 3420403
Tác giả: David A. Warrell
NXB: Oxford Press
Số lượt xem: 4645787
 
Sách tải nhiều
Tác giả: PGS.TS.Trần Thúy Hạnh
NXB:
Lượt tải: 13
Tác giả: BVBM, Khoa HSTC-BVBM
NXB: NXB Y học
Lượt tải: 37
 
Sách photo nhiều
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng
NXB: Tác giả tặng
Lượt photo: 6
 
Sách nước ngoài
Tác giả: James B. Wyngaarden
NXB: W.B.Saunders Company
Ngôn ngữ: eng
Tác giả: Keele, Neil
NXB: Oxford University Express
Ngôn ngữ: eng
Tác giả: Antonio M. Valdes-Dapena, George N. Stein
NXB: W.B.Saunders Company
Ngôn ngữ: eng
 
 
Tư vấn - 0989 966 260

CN. Lan - 0932572888

 
Thống kê truy cập

Bạn là người truy cập thứ : 40549543

Tổng số người online cùng bạn : 9642