Y học lâm sàng số 66-67

Chia sẻ: | Ngày:26/06/2014 | Giá tiền: | Lượt xem:19744 | Download:19

Mô tả :

MFN4275
Nhan đềY học lâm sàng số 66-67
Tác giảPGS.TS.Trần Thúy Hạnh
Chủ đềTạp chí y học BVBM
Từ khóaY học lâm sàng
Ngày xuất bản07/2012
Ngôn ngữvie
Quy mô tài liệu 104 trang
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Created: 28/01/2020 11:50:00 SA-->
<searchRetrieveResponse xmlns="http://www.loc.gov/zing/srw/" xmlns:oclcterms="http://purl.org/oclc/terms/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:diag="http://www.loc.gov/zing/srw/diagnostic/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <numberOfRecords>1</numberOfRecords>
 <records>
  <record>
   <recordSchema>info:srw/schema/1/dc</recordSchema>
   <recordPacking>xml</recordPacking>
   <recordData>
    <oclcdcs>
     <dc:title>Y học lâm sàng số 66-67</dc:title>
     <dc:creator>PGS.TS.Trần Thúy Hạnh</dc:creator>
     <dc:subject>Tạp chí y học BVBM</dc:subject>
     <dc:date>07/2012</dc:date>
     <dc:language>vie</dc:language>
     <dc:coverage>104 trang</dc:coverage>
     <oclcterms:recordCreationDate xsi:type="http://purl.org/oclc/terms/marc008date">20128</oclcterms:recordCreationDate>
    </oclcdcs>
   </recordData>
  </record>
 </records>
</searchRetrieveResponse>
OWN - NLM
STAT- PubMed-not-MEDLINE
TI - Y học lâm sàng số 66-67
FAU - PGS.TS.Trần Thúy Hạnh
MH - Tạp chí y học BVBM
EDAT- 07/2012
LA - vie
URLF- 104 trang
Chọn định dạng xuất
 
Tệp tin: document(1).pdf
Phần:
Share |
download
Các file liên quan khác
document(1).pdf | Kiểu file: pdf |    Tải về
 
 
Tài liệu cùng nguời chia sẻ
 
Sách xem nhiều
Tác giả:
NXB: Churchill Livingstone, Inc.
Số lượt xem: 3459419
Tác giả: Jonathan Cohen
NXB: Mosby
Số lượt xem: 3420346
Tác giả: David A. Warrell
NXB: Oxford Press
Số lượt xem: 4645778
 
Sách tải nhiều
Tác giả: PGS.TS.Trần Thúy Hạnh
NXB:
Lượt tải: 13
Tác giả: BVBM, Khoa HSTC-BVBM
NXB: NXB Y học
Lượt tải: 37
 
Sách photo nhiều
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng
NXB: Tác giả tặng
Lượt photo: 6
 
Sách nước ngoài
Tác giả: MAcsween, Burt, Portmann
NXB: Churchill Livingstone Inc
Ngôn ngữ: eng
Tác giả: John E. Conte, JR., M.D.
NXB: Lea & Febiger
Ngôn ngữ: eng
Tác giả: R. Spehlmann
NXB: Elsevier Biomedical Press
Ngôn ngữ: eng
 
 
Tư vấn - 0989 966 260

CN. Lan - 0932572888

 
Thống kê truy cập

Bạn là người truy cập thứ : 40549244

Tổng số người online cùng bạn : 9510