ĐÁNH GIÁ MỐI LIÊN QUAN GIỮA HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ VÀ THANG ĐIỂM OSWESTRY, QUEBEC Ở BỆNH NHÂN ĐAU THẦN KINH TỌA DO THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM

Chia sẻ: | Ngày:23/11/2014 | Giá tiền:15 (Ngàn đồng) | Lượt xem:17652 | Download:0

Mô tả :

MFN4286
Nhan đềĐÁNH GIÁ MỐI LIÊN QUAN GIỮA HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ VÀ THANG ĐIỂM OSWESTRY, QUEBEC Ở BỆNH NHÂN ĐAU THẦN KINH TỌA DO THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM
Tác giảPHẠM THỊ HOÀI GIANG
Chủ đềLuận văn luận án
Từ khóaĐÁNH GIÁ MỐI LIÊN QUAN GIỮA HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ VÀ THANG ĐIỂM OSWESTRY, QUEBEC Ở BỆNH NHÂN ĐAU THẦN KINH TỌA DO THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM
Ngôn ngữvie
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Created: 25/06/2019 12:17:06 SA-->
<searchRetrieveResponse xmlns="http://www.loc.gov/zing/srw/" xmlns:oclcterms="http://purl.org/oclc/terms/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:diag="http://www.loc.gov/zing/srw/diagnostic/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <numberOfRecords>1</numberOfRecords>
 <records>
  <record>
   <recordSchema>info:srw/schema/1/dc</recordSchema>
   <recordPacking>xml</recordPacking>
   <recordData>
    <oclcdcs>
     <dc:title>ĐÁNH GIÁ MỐI LIÊN QUAN GIỮA HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ VÀ THANG ĐIỂM OSWESTRY, QUEBEC Ở BỆNH NHÂN ĐAU THẦN KINH TỌA DO THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM</dc:title>
     <dc:creator>PHẠM THỊ HOÀI GIANG</dc:creator>
     <dc:subject>Luận văn luận án</dc:subject>
     <dc:language>vie</dc:language>
     <oclcterms:recordCreationDate xsi:type="http://purl.org/oclc/terms/marc008date">19625</oclcterms:recordCreationDate>
    </oclcdcs>
   </recordData>
  </record>
 </records>
</searchRetrieveResponse>
OWN - NLM
STAT- PubMed-not-MEDLINE
TI - ĐÁNH GIÁ MỐI LIÊN QUAN GIỮA HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ VÀ THANG ĐIỂM OSWESTRY, QUEBEC Ở BỆNH NHÂN ĐAU THẦN KINH TỌA DO THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM
FAU - PHẠM THỊ HOÀI GIANG
MH - Luận văn luận án
LA - vie
Chọn định dạng xuất
 
Tệp tin: Luận văn.pdf


Phần:
Share |
15 (Ngàn đồng) download
Các file liên quan khác
Luận văn.pdf | Kiểu file: pdf |    Tải về
 
 
Tài liệu cùng nguời chia sẻ
 
Sách xem nhiều
Tác giả: David A. Warrell
NXB: Oxford Press
Số lượt xem: 4113999
Tác giả: Jonathan Cohen
NXB: Mosby
Số lượt xem: 3013627
Tác giả:
NXB: Churchill Livingstone, Inc.
Số lượt xem: 2999498
 
Sách tải nhiều
Tác giả: PGS.TS.Trần Thúy Hạnh
NXB:
Lượt tải: 13
Tác giả: BVBM, Khoa HSTC-BVBM
NXB: NXB Y học
Lượt tải: 37
 
Sách photo nhiều
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng
NXB: Tác giả tặng
Lượt photo: 6
 
Sách nước ngoài
Tác giả: William Edward Bell, William F. McCormick
NXB: W.B.Saunders Company
Ngôn ngữ: eng
Tác giả: Maxwell M. Wintrobe
NXB: Lippincott Williams & Wilkins
Ngôn ngữ: eng
Tác giả: Sandra Rasmussen
NXB: F.A. Davis company
Ngôn ngữ: eng
 
 
Tư vấn - 0989 966 260

CN. Lan - 0932572888

 
Thống kê truy cập

Bạn là người truy cập thứ : 35085637

Tổng số người online cùng bạn : 77