Nghiên cứu hiệu quả điều trị Lơ -xê-mi cấp tiền tủy bào bằng Atra và Arsenic trioside tại viện huyết học truyền máu trung ương

Chia sẻ: | Ngày:26/06/2014 | Giá tiền:15 (Ngàn đồng) | Lượt xem:37080 | Download:1

Mô tả :

MFN4279
Nhan đềNghiên cứu hiệu quả điều trị Lơ -xê-mi cấp tiền tủy bào bằng Atra và Arsenic trioside tại viện huyết học truyền máu trung ương
Tác giảGS. Đỗ trung Phấn
Tác giả phụBộ y tế
Chủ đềĐề tài NCKH, TL hội thảo
Từ khóaCấp bộ
NXB2009
Định danhĐTCB/126
Ngôn ngữvie
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Created: 17/11/2019 3:07:33 CH-->
<searchRetrieveResponse xmlns="http://www.loc.gov/zing/srw/" xmlns:oclcterms="http://purl.org/oclc/terms/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:diag="http://www.loc.gov/zing/srw/diagnostic/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <numberOfRecords>1</numberOfRecords>
 <records>
  <record>
   <recordSchema>info:srw/schema/1/dc</recordSchema>
   <recordPacking>xml</recordPacking>
   <recordData>
    <oclcdcs>
     <dc:title>Nghiên cứu hiệu quả điều trị Lơ -xê-mi cấp tiền tủy bào bằng Atra và Arsenic trioside tại viện huyết học truyền máu trung ương</dc:title>
     <dc:creator>GS. Đỗ trung Phấn</dc:creator>
     <dc:subject>Đề tài NCKH, TL hội thảo</dc:subject>
     <dc:publisher>2009</dc:publisher>
     <dc:contributor>Bộ y tế</dc:contributor>
     <dc:identifier>ĐTCB/126</dc:identifier>
     <dc:language>vie</dc:language>
     <oclcterms:recordCreationDate xsi:type="http://purl.org/oclc/terms/marc008date">191117</oclcterms:recordCreationDate>
    </oclcdcs>
   </recordData>
  </record>
 </records>
</searchRetrieveResponse>
OWN - NLM
STAT- PubMed-not-MEDLINE
TI - Nghiên cứu hiệu quả điều trị Lơ -xê-mi cấp tiền tủy bào bằng Atra và Arsenic trioside tại viện huyết học truyền máu trung ương
FAU - GS. Đỗ trung Phấn
MH - Đề tài NCKH, TL hội thảo
TA - 2009
AU - Bộ y tế
IS - ĐTCB/126
LA - vie
Chọn định dạng xuất
 
Tệp tin: document(1).pdf
Phần:
Share |
15 (Ngàn đồng) download
Các file liên quan khác
document(1).pdf | Kiểu file: pdf |    Tải về
 
 
Tài liệu cùng nguời chia sẻ
 
Sách xem nhiều
Tác giả: Jonathan Cohen
NXB: Mosby
Số lượt xem: 3286906
Tác giả:
NXB: Churchill Livingstone, Inc.
Số lượt xem: 3304874
Tác giả: David A. Warrell
NXB: Oxford Press
Số lượt xem: 4465924
 
Sách tải nhiều
Tác giả: BVBM, Khoa HSTC-BVBM
NXB: NXB Y học
Lượt tải: 37
Tác giả: PGS.TS.Trần Thúy Hạnh
NXB:
Lượt tải: 13
 
Sách photo nhiều
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng
NXB: Tác giả tặng
Lượt photo: 6
 
Sách nước ngoài
Tác giả: John Nicholls, Roger R. Dozois
NXB: Churchill Livingstone Inc
Ngôn ngữ: eng
Tác giả:
NXB:
Ngôn ngữ: eng
Tác giả:
NXB:
Ngôn ngữ: eng
 
 
Tư vấn - 0989 966 260

CN. Lan - 0932572888

 
Thống kê truy cập

Bạn là người truy cập thứ : 38731916

Tổng số người online cùng bạn : 1990