Hồi sức tích cực cơ bản ( Giáo trình đào tạo sau ĐH)

Chia sẻ: | Ngày:22/08/2014 | Giá tiền: | Lượt xem:32021 | Download:60

Mô tả :

MFN4284
Nhan đềHồi sức tích cực cơ bản ( Giáo trình đào tạo sau ĐH)
Tác giảBVBM, Khoa HSTC-BVBM
Chủ đềTL đào tạo liên tục
Từ khóaHồi sức tích cực cơ bản ( Giáo trình đào tạo sau ĐH)
NXBNXB Y học
Ngày xuất bản22/10/2013
Ngôn ngữvie
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Created: 21/04/2019 3:40:05 CH-->
<searchRetrieveResponse xmlns="http://www.loc.gov/zing/srw/" xmlns:oclcterms="http://purl.org/oclc/terms/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:diag="http://www.loc.gov/zing/srw/diagnostic/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <numberOfRecords>1</numberOfRecords>
 <records>
  <record>
   <recordSchema>info:srw/schema/1/dc</recordSchema>
   <recordPacking>xml</recordPacking>
   <recordData>
    <oclcdcs>
     <dc:title>Hồi sức tích cực cơ bản ( Giáo trình đào tạo sau ĐH)</dc:title>
     <dc:creator>BVBM, Khoa HSTC-BVBM</dc:creator>
     <dc:subject>TL đào tạo liên tục</dc:subject>
     <dc:publisher>NXB Y học</dc:publisher>
     <dc:date>22/10/2013</dc:date>
     <dc:language>vie</dc:language>
     <oclcterms:recordCreationDate xsi:type="http://purl.org/oclc/terms/marc008date">19421</oclcterms:recordCreationDate>
    </oclcdcs>
   </recordData>
  </record>
 </records>
</searchRetrieveResponse>
OWN - NLM
STAT- PubMed-not-MEDLINE
TI - Hồi sức tích cực cơ bản ( Giáo trình đào tạo sau ĐH)
FAU - BVBM, Khoa HSTC-BVBM
MH - TL đào tạo liên tục
TA - NXB Y học
EDAT- 22/10/2013
LA - vie
Chọn định dạng xuất
 
Tệp tin: $RO8YIOC.pdf
Phần:
Share |
download
Các file liên quan khác
$RO8YIOC.pdf | Kiểu file: pdf |    Tải về
 
 
Tài liệu cùng nguời chia sẻ
 
Sách xem nhiều
Tác giả:
NXB: Churchill Livingstone, Inc.
Số lượt xem: 2850468
Tác giả: Jonathan Cohen
NXB: Mosby
Số lượt xem: 2880567
Tác giả: David A. Warrell
NXB: Oxford Press
Số lượt xem: 3936684
 
Sách tải nhiều
Tác giả: BVBM, Khoa HSTC-BVBM
NXB: NXB Y học
Lượt tải: 37
Tác giả: PGS.TS.Trần Thúy Hạnh
NXB:
Lượt tải: 13
 
Sách photo nhiều
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng
NXB: Tác giả tặng
Lượt photo: 6
 
Sách nước ngoài
Tác giả: Pier Testoni , Pier Alberto Testoni
NXB: Mosby -Year Book, Incorporated
Ngôn ngữ: eng
Tác giả: Bleck
NXB: Year Book
Ngôn ngữ: eng
Tác giả: Marla K. Jones, Jones
NXB: Blackwell Science
Ngôn ngữ: eng
 
 
Tư vấn - 0989 966 260

CN. Lan - 0932572888

 
Thống kê truy cập

Bạn là người truy cập thứ : 33516543

Tổng số người online cùng bạn : 3666